Sociaal zekerheidsrecht

Hebt u een probleem met uw uitkering?

Oudezijds Advocaten is graag bereid u met deskundigheid bij te staan. Als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV zal met u de mogelijkheid worden besproken om namens u een bezwaarschrift, dan wel een (hoger) beroepschrift in te dienen.

Voor de volgende zaken op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht kunt u bij ons terecht:

  • Uw Ziektewet-, WAO-, WIA- of WW-uitkering  is beëindigd of uw aanvraag is afgewezen
  • Uw uitkering is te laag vastgesteld
  • U moet geld terugbetalen aan een uitkeringsinstantie
  • U moet een boete betalen aan een uitkeringsinstantie

Let op: het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is gebonden aan (zeer korte) termijnen. Het is dus van groot belang dat u tijdig contact met ons opneemt, zodat er binnen de termijn maatregelen genomen kunnen worden.Advocaten

meer informatie

Karen de Bie

   020 – 51 50 258 (rechtstreeks)
   kdebie@oudezijdsadvocaten.nl
meer informatie