• Foto

  Karen de Bie

  Karen de Bie (1966) is in 1995 afgestudeerd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (bestuursrecht en strafrecht). Tijdens en na haar studie is zij werkzaam geweest bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam als griffier/gerechtssecretaris.

  Vanaf augustus 1996 is Karen advocaat. Voor de oprichting van Oudezijds Advocaten is zij werkzaam geweest bij Nicolaï Advocaten en Westhoff Advocaten.

  Karen is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Haar cliëntenbestand bestaat uit overheidswerkgevers en –werknemers in de volgende sectoren: (academische) ziekenhuizen, (openbare) universiteiten, gemeenten, provincies, rijk, (openbaar) onderwijs, politie en bandweer. Daarnaast treedt zij op voor uitkeringsgerechtigden (WAO, WIA en WW).

  Karen is lid van de specialistenverenigingen ‘Ambtenaar & Recht’ (A&R), ‘Vereniging voor Administratief Recht’ (VAR) en ‘Sociaal Zekerheidsrecht advocaten’ (SSZ advocaten). Naast haar werk als advocaat is zij docent ambtenarenrecht voor advocaten en juristen geweest. De laatste jaren is zij met regelmaat gastdocent bij de Universiteit (2012) en SSR (2014).

  Contact
     020 – 51 50 258 (rechtstreeks)
    kdebie@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel

 • Foto

  Colette Ficq

  Colette Ficq (1961) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is sinds 1989 werkzaam als advocaat. Na vele jaren bij Westhoff Advocaten werkzaam te zijn geweest heeft zij samen met Karen de Bie, Siebold de Vries en Su Fei Yap in 2014 het kantoor Oudezijds Advocaten opgericht.

  Zij adviseert en procedeert over collectieve en individuele arbeidsrechtzaken en vertegenwoordigt daarbij zowel (internationale) ondernemingen als particulieren.
  Zij voltooide de Grotius specialisatie opleiding arbeidsrecht en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam.

  Colette Ficq is naast het arbeidsrecht ook gespecialiseerd in het personen –en familierecht. Zij richt zich op echtscheidingen, kinder –en partneralimentatie, omgang, gezag, verdeling gemeenschap van goederen en de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden.

  Talen: Frans, Spaans, Engels

  Contact
     020-515 0257 (rechtstreeks)
    cficq@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel

 • Foto

  Siebold de Vries

  Siebold de Vries (1960) is in 1989 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

  Hij beschikt over ruime (proces-)ervaring op het terrein van het arbeids- en ambtenarenrecht, opgedaan bij onder meer een ministerie, een vakbond en een rechtsbijstandverzekeraar. Ook heeft hij arbeids- en ambtenarenrecht gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast legt hij zich toe op het sociale zekerheids- en sociaal verzekeringsrecht.

  Voor de oprichting van Oudezijds Advocaten is hij werkzaam geweest bij Westhoff Advocaten.

  In 2009 heeft hij de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) met succes afgerond.

  Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

  Contact
     020-5150253 (rechtstreeks)
    sdevries@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel

 • Foto

  Su Fei Yap

  Su Fei Yap (1962) is in 1987 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht). Zij is sinds 1988 als advocaat werkzaam in Amsterdam in de civiele praktijk. Zij werkte de afgelopen jaren bij het kantoor Westhoff Advocaten. In 2014 heeft zij samen met Karen de Bie, Colette Ficq en Siebold de Vries het kantoor Oudezijds Advocaten opgericht.

  Zij behandelt zaken op het gebied van het personen-en familierecht en het arbeidsrecht. Zij heeft een ruime en specialistische ervaring op het gebied van personen- en familierecht en zij adviseert, onderhandelt en procedeert in zaken van echtscheiding, de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen, in alimentatiekwesties, gezag- en omgangszaken, alsmede bij andere familierechtelijke kwesties. Zij heeft de Grotius specialisatie-opleiding Arbeidsrecht voltooid.

  Contact
     020-515 0259 (rechtstreeks)
    sfyap@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel