Interne klachtenprocedure Oudezijds Advocaten

Wanneer een klacht de advocaat bereikt, zal de behandelende advocaat eerst zelf reageren op de geuite klacht.

Wanneer de klacht op deze wijze niet naar tevredenheid wordt opgelost, zal de advocaat de klager verzoeken om de klacht op schrift te stellen. Wanneer deze is ontvangen, zal zij/hij deze klacht voorleggen aan een collega binnen kantoor. Op dat moment wordt ook aan de klager bekend gemaakt welke advocaat binnen het kantoor op deze klacht zal reageren.

Binnen 21 dagen nadat een schriftelijke klacht is ontvangen en voorgelegd zal de klager een schriftelijke reactie ontvangen op de klacht.

Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is de klacht naar tevredenheid op te lossen via deze interne procedure zal de klager worden doorverwezen naar de Orde van Advocaten.