• Foto

  Karen de Bie

  Karen de Bie (1966) is in 1995 afgestudeerd aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (bestuursrecht en strafrecht). Tijdens en na haar studie is zij werkzaam geweest bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam als griffier/gerechtssecretaris.

  Vanaf augustus 1996 is Karen advocaat. Voor de oprichting van Oudezijds Advocaten is zij werkzaam geweest bij Nicolaï Advocaten en Westhoff Advocaten.

  Karen is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Haar cliëntenbestand bestaat uit overheidswerkgevers en –werknemers in de volgende sectoren: (academische) ziekenhuizen, (openbare) universiteiten, gemeenten, provincies, rijk, (openbaar) onderwijs, politie en bandweer. Daarnaast treedt zij op voor uitkeringsgerechtigden (WAO, WIA en WW).

  Karen is lid van de specialistenverenigingen ‘Ambtenaar & Recht’ (A&R), ‘Vereniging voor Administratief Recht’ (VAR) en ‘Sociaal Zekerheidsrecht advocaten’ (SSZ advocaten). Naast haar werk als advocaat is zij docent ambtenarenrecht voor advocaten en juristen geweest. De laatste jaren is zij met regelmaat gastdocent bij de Universiteit (2012) en SSR (2014).

  Contact
     020 – 51 50 258 (rechtstreeks)
    kdebie@oudezijdsadvocaten.nl
     profiel